Dnia 19 grudnia br. w Katach Rybackich odbyła się konferencja poświęcona podsumowaniu realizowanego projektu. Poprzedziło ją oficjalne otwarcie świetlicy środowiskowej w Kątach Rybackich wyremontowanej w ramach tego projektu.
Dalsza część konferencji odbyła się w Hotelu Tristan, gdzie zebranym gościom przedstawione zostały podstawowe założenia programu, szczegóły dotyczące realizowanego projektu jak również inwestycje dotychczas zrealizowane przy wsparciu funduszy unijnych.

Odbył się odbiór końcowy inwestycji na Przedszkolu w Sztutowie.

Wykonawca inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynków: ogólnoużytkowego oraz budynku świetlicy środowiskowej w Kątach Rybackich zgłosił zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.

Wykonawca inwestycji dotyczącej budynku Przedszkola zgłosił zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.

Odebrano pierwszy etap robót wykonywanych na budynkach objętych projektem w Kątach Rybackich przy ul. Rybackiej 41, który obejmował wykonanie 30% całości planowanych robót w dwóch budynkach, ten etap robót opiewał na kwotę 215.900,00zł netto.

Przekazano teren i placu budowy wykonawcy robót na Przedszkolu w Sztutowie.

Podpisano umowę nr UZ.2720.14.2014, na wykonanie robót budowlanych na budynku Przedszkola w Sztutowie, pomiędzy Gminą Sztutowo, a wykonawcą robót – firmą TOPINSTAL Mariusz Wiśniewski.

Przekazano teren i placu budowy wykonawcy robót w Kątach Rybackich.

Podpisano umowę nr UZ.2720.13.2014, na wykonanie robót budowlanych, na budynkach przy ul. Rybackiej 41 w Kątach Rybackich, pomiędzy Gminą Sztutowo, a wykonawcą robót – konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo PMP Piotr Ziębka, ul. Rybna 16, 82-300 Elbląg – Lider Konsorcjum;

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „DUAL” Wiesław Szynkiewicz, ul. Sadowa 56D, 82-300 Elbląg – Partner Konsorcjum.