22.08.2014

Podpisano umowę nr UZ.2720.13.2014, na wykonanie robót budowlanych, na budynkach przy ul. Rybackiej 41 w Kątach Rybackich, pomiędzy Gminą Sztutowo, a wykonawcą robót – konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo PMP Piotr Ziębka, ul. Rybna 16, 82-300 Elbląg – Lider Konsorcjum;

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „DUAL” Wiesław Szynkiewicz, ul. Sadowa 56D, 82-300 Elbląg – Partner Konsorcjum.