26.08.2014

Podpisano umowę nr UZ.2720.14.2014, na wykonanie robót budowlanych na budynku Przedszkola w Sztutowie, pomiędzy Gminą Sztutowo, a wykonawcą robót – firmą TOPINSTAL Mariusz Wiśniewski.