17.11.2014

Wykonawca inwestycji dotyczącej budynku Przedszkola zgłosił zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.