28.11.2014

Wykonawca inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynków: ogólnoużytkowego oraz budynku świetlicy środowiskowej w Kątach Rybackich zgłosił zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.