05.12.2014

Odbył się odbiór końcowy inwestycji na Przedszkolu w Sztutowie.