O projekcie

UMOWA

Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana 19.08.2014 r. z Ministerstwem Środowiska będącym operatorem programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł  energii” w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie.

WARTOŚĆ PROJEKTU – dane z umowy o dofinansowanie

Koszt całkowity projektu – 1.116.597,00 zł
Koszty kwalifikowalne – 967.683,00 zł
Dofinansowanie – 774.146,00
Poziom dofinansowania – 80%
Zakończenie – grudzień 2014 r.

WARTOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH PO PRZETARGU

Wartość robót budowlanych – 1.221.992,70 zł

CELE PROJEKTU

Celem realizacji projektu jest uzyskanie oszczędności energii poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zastąpienie istniejącego źródła ciepła zaopatrującego te budynki ekologicznym urządzeniem wykorzystującym energię ze źródeł odnawialnych.

ZAKRES PROJEKTU

Projekt obejmuje modernizację trzech budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo:

 1. Budynku ogólnoużytkowego w Kątach Rybackich – ul. Rybacka 41.
 2. Budynku świetlicy środowiskowej w Kątach Rybackich.
 3. Budynku Przedszkola w Sztutowie.

Budynek ogólnoużytkowy w Kątach Rybackich

 •    –   Modernizacja kotłowni i montaż kotłowni opalanej ekogroszkiem z osprzętem o mocy 75 kW.
 •    –   Modernizacja instalacji c. o.
 •    –   Ocieplenie stropodachu wełną mineralną λ =0,034, o gr.22cm U=0,15W/m2K.
 •    –   Ocieplenie dachu wełną mineralną λ =0,034  o gr. 22cm U=0,15 W/m2K.
 •    –   Wymiana okien o wsp. przen. U=3,1W/m2K, na nowe o U=0,9W/m2K.
 •    –   Wymiana drzwi zewnętrznych o U=4,5W/m2K na nowe o U=1,3W/m2K.

Budynek świetlicy środowiskowej w Kątach Rybackich

 •    –   Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do kotłowni w budynku nr 1.
 •    –   Modernizacja instalacji c. o.
 •    –   Modernizacja instalacji c. w. u.
 •    –   Modernizacja wentylacji grawitacyjnej.
 •    –   Ocieplenie dachu wełną mineralną λ =0,034 gr.22cm U=0,15 W/m2K.
 •    –   Ocieplenie  ścian zewnętrznych styropianem λ =0,031 gr.14 cm  U=0,20 W/m2K.
 •    –   Wymiana okien o wsp. przen. U=3,1W/m2K  na nowe o U=0,9W/m2K.
 •    –   Wymiana drzwi zewnętrznych o  U=4,5W/m2K na nowe o U=1,3W/m2K.

Budynek Przedszkola w Sztutowie

 •    –   Ocieplenie podłogi na gruncie granulatem styropianowym λ =0,045  o grubości 90cm U=0,05 W/m2K.
 •    –   Modernizacja instalacji c. o.
 •    –   Wymiana zasobnika c. w. u.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA

 •    –   W projekcie zaplanowane zostały koszty dotyczące nadzoru inwestorskiego, zarządzania projektem oraz szereg działań promocyjnych.
 •    –   Trwałość projektu wynosi 5 lat od zatwierdzenia sprawozdania końcowego.